Cách thức triển khai

In tem phủ cào mã số xác thực

Với 3 bước đơn giản, bạn sẽ kiểm soát được nạn hàng nhái hàng giả

Bước 1: Khảo sát sản phẩm
Bước 2: Tư Vấn thiết kế tem phù hợp
Bước 3: Cung cấp, hướng dẫn, và bàn giao hệ thống quản lý mã xác thực