Công nghệ

Xác thực điện tử là chế độ xác thực sản phẩm trực tuyến tích hợp tin nhắn SMS từ các đầu số SMS 8077 hay 7039 nhằm thay thế cho hoạt động bảo hành thông thường bằng giấy hay thẻ bảo hành

Công nghệ