Đối tượng áp dụng

Xác thực điện tử là giải pháp chống giả áp dụng công nghệ thông tin viễn thông và là giải pháp chống giả toàn diện bảo mật và an toàn tuyệt đối

Công nghệ xác thực điện tử áp dụng cho tất cả các Doanh nghiệp có hàng hóa lưu hành trên thị trường.


Hàng hóa của bạn đang bị làm giả ảnh hưởng tới thương hiệu đến doanh số bán hàng?
Hàng giả được làm một cách tinh vi, khó phân biệt được thật giả?
Chi phí quản lý hàng hóa, kiểm soát hàng hóa quá cao?

Đã đến lúc bạn nên chọn giải pháp Xác thực điện tử, với xác thực điện tử, tem chống giả là tem duy nhất không tái sử dụng được.
Tem xác thực được tích hợp mã số nhảy và là mã số duy nhất kết nối với Đầu số SMS.
Giải pháp xác thực điện tử giúp Doanh nghiệp làm chủ công nghệ, tiết kiệm chi phí và quản lý dễ dàng hơn