Lợi ích là gì ?

Xây dựng lòng tin, nâng cao thương hiệu đẩy lùi hàng giả hàng nhái

Hệ thống xác thực được sử dụng công nghệ thông tin và công nghệ SMS


Sản phẩm, hàng hóa là duy nhất trên thị trường, cơ chế bảo mật an toàn tuyệt đối
Tem xác thực là duy nhất không tái sử dụng được.
Dễ dàng triển khai và ứng dụng vào bất cứ sản phẩm bất kỳ

Đầy lùi tệ nạn hàng, giả hàng nhái trên thị trường
Tăng cường thương hiệu, gây dựng lòng tin với người tiêu dùng.
 
Nhắm bắt xu hướng phát triển của thị trường.
Kết hợp chiến dịch marketing triển khai và quản lý dễ dàng các chương trình khuyến mãi,
Thu thâp dữ liệu khách hàng cuối, thúc đẩy hàng vi mua hàng và chăm sóc khách hàng dễ dàng hơn