Nhận diện khách hàng

Thu thập được thông tin khách hàng sử dụng sản phẩm